Skip to main navigationSkip to main content
The University of Southampton
University life

เปิดโลกใหม่แห่งการเรียนรู้

ที่คุณสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยและเป็นหนึ่งในสถาบันผู้ก่อตั้ง Russell Group ทำให้มหาวิทยาลัย Southampton มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ การันตีจากการจัดอันดับสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรและรางวัลอื่น ๆ มากมายที่มหาวิทยาลัยได้รับ

หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จะช่วยสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของการสร้างผู้นำแห่งอนาคต คณาจารย์ผู้เขี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ พร้อมให้โอกาสการเรียนรู้แก่นักศึกษาในด้านการวิจัยที่นำสู่การเปลี่ยนแปลง ในบริบทที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

คณะบริหารธุรกิจ (Southampton Business School)

Students outside business school
Southampton Business School

เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน เช่น การจัดการและการเป็นผู้นำ การออกแบบและการตลาดดิจิตัล รวมถึงสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีหัวใจหลักในการดำเนินงานเดียวกันคือ เน้นนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

นอกเหนือจากความเป็นเลิศด้านวิชาการแล้ว หลักสูตรของมหาวิทยาลัยยังถูกออกแบบขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม หรือนายจ้าง เช่น การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม. นักศึกษาของเราได้รับประโยชน์จากโมดูลหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมในปีสองของการศึกษา ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชานอกคณะบริหารธุรกิจได้ บางหลักสูตรของเรามอบโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราได้ 1 ภาคการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Engineering)

Students working on wind tunnel
R. J. Mitchel Wind Tunnel

คณะวิศวกรรมศาตร์และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย Southampton มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะศูนย์การเรียนรู้ งานวิจัยและวิสาหกิจ นอกจากนี้ สาขาวิศวกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัย ยังติดอันดับต้น ๆ ในการประเมิน REF ในปี 2014 อีกด้วย เราเป็นสถาบันทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและโสตสัมผัสวิทยาที่ใหญ่และมีความหลากหลายที่สุด

ในสหราชอาณาจักร ความเชี่ยวชาญของเราครอบคลุมวิชาการในบริบทต่าง ๆ ในโลกไปจนถึงชั้นผิวเปลือกโลกและออกไปสู่อวกาศที่กว้างใหญ่ 

Photo of Peter Prakongtham พีรพัฒน์ ประคองธรรม, MEng Aeronautics and Astronautics with Semester Abroad (2016) MEng สาขาวิศวกรรมอากาศยานและวิศวกรรมอวกาศยาน
มหาวิทยาลัย Southampton เป็นหนึ่งในสถาบันที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรในสาขาวิศวกรรมอากาศยาน มีสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อม (1 ปี) และโอกาสในการเรียนนอกสหราชอาณาจักรเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา นอกจากนี้งานวิ

ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Electronics and Computer Science)

Student in ECS lab
David Barron Computing Lab

มหาวิทยาลัย Southampton เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ Southampton ให้ความสำคัญกับทักษะและระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน

 

Students looking at prospectus

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลของคุณที่นี่

ข้อมูลของคุณ

รับชมวีดีโอคลิป ของ Patricia นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย และประสบการณ์ต่างๆที่เธอได้รับในอาทิตย์แรกที่ เซาท์แฮมป์ตัน:

 

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we will assume that you are happy to receive cookies on the University of Southampton website.

×