Re: What Provosts Need to Mandate

From: Rabow Ingegerd <Ingegerd.Rabow_at_LUB.LU.SE>
Date: Fri, 24 Feb 2006 14:58:45 +0100

A new issue of ScieCom info, published by ScieCom - Swedish Resource
Centre for Scientific Communication at Lunds University,
Sweden http://www.sciecom.org/

The main theme is local strategies for filling insitutional
repositories. The carrot or the stick? 
http://www.sciecom.org/sciecominfo/artiklar/parnell_svensson_06_1.shtml

Best regards

Ingegerd Rabow

Editor

 
 
  [sciecominfo.jpg]

ScieCom info

Nummer 2006:1
24 februari 2006

Hur arbetar man vid svenska lärosäten med sina öppna arkiv? Vilka
strategier använder man för att fylla arkiven? Vad gör man för att
förankra verksamheten hos universitets- och högskoleledningar, fakulteter
och forskare? Har lärosätet antagit en officiell policy? Skall moroten
eller käppen användas?

Detta är konkreta och viktiga frågor för alla som arbetar med lärosätenas
publikationsarkiv. I detta nummer presenterar vi modeller vid tre olika
lärosäten.

Från SLU Ultuna rapporterar Staffan Parnell och Aina Svensson ("Stick or
carrot - how to fill an institutional repository"), från Uppsala
universitet Eva Müller ("Open Accesss, the next step at Uppsala
University") och från Blekinge Tekniska Högskola Peter Linde ("Bottom(s)
up to a Top down approach").

Vad är det då som publiceras inom en fakultet? I Uppsala har
samhällsvetenskapliga fakulteten studerat publiceringsmönster inom
fakulteten. Nils Gottfries och Leif Eriksson presenterar resultaten i
artikeln "Publications at the Social Science Faculty at Uppsala
University".

I avsnittet Nyheter & Notiser rapporteras som vanligt om ett urval
viktiga händelser sedan förra numret.

Mycket välkomna med idéer och synpunkter till kommande nummer av ScieCom
info!

Ingegerd Rabow

Innehåll:

Publications at the Social Science Faculty at Uppsala University
Nils Gottfries, Professor, Department of Economics, Uppsala University,
with the help of Leif Eriksson

Bottom(s) up to a Top down approach
Peter Linde, Librarian, Blekinge Institute of Technology (BTH)

Open Access, the next steps at
Uppsala University
Eva Müller, Director of Electronic Publishing Centre, Uppsala University
Library

Stick or carrot - how to fill an institutional repository
Staffan Parnell, Senior Librarian, SLU Libraries, Ultuna
Aina Svensson, Librarian, SLU Libraries, Ultuna

Nyheter och Notiser

Innehållsförteckningen är länkad till de individuella artiklarna.
För att läsa hela numret av ScieCom info, gå till webbsidan
www.sciecom.org/sciecominfo/

________________________________________________________________________________

ScieCom info bevakar allt som i snabb takt händer på den vetenskapliga
kommunikationsmarknaden.

ScieCom info är givetvis Open Access, dvs helt utan pris- och
licensbarriärer. Författarna behåller sin upphovsrätt.

ScieCom info innehåller nyskrivna artiklar, intervjuer, rapporter,
nyheter och länkar inom området vetenskaplig kommunikation.

Prenumerera gärna på innehållsförteckningen via e-post på webbsidan
http://www.sciecom.org/sciecominfo/

Välkomna med kommentarer och förslag till artiklar till
sciecom_at_sciecom.org

________________________________________________________________________________
Svenskt Resurscentrum för vetenskaplig kommunikation
Box 134, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vx), Fax: 046-222 36 82
www.sciecom.org
Ansvarig utgivare: Ingegerd Rabow, sciecom_at_sciecom.org
 
Received on Fri Feb 24 2006 - 14:28:27 GMT

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Fri Dec 10 2010 - 19:48:13 GMT