Skip to main content
Miss Zijian Xu

Miss Zijian Xu

Connect with Zijian

Email: z.xu@soton.ac.uk

Address: B85, East Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ (View in Google Maps)

Publications

2 publications
Page 1 of 1
Michael Eyres,
Elizabeth Davies,
Aurelie Fabre,
Aiman Alzetani,
Sanjay Jogai,
Benjamin Marshall,
DA Johnston,
Sophie V. Fletcher,
Gayle Marshall,
Emily Offer,
, 2022 , Cell Reports , 40 (7)
Type: article
Yuan Yuan,
Yali Li,
Guoqiang Qiao,
Zijian Xu,
Charlotte Hill,
Zhenglin Jiang,
, 2021 , Frontiers in Molecular Biosciences
Type: article
Back to top