Skip to main content
Mr Meng Huang

Mr Meng Huang

 PhD

Connect with Meng

Email: mh2u19@soton.ac.uk

Address: B46, West Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ (View in Google Maps)

Publications

15 publications
Page 1 of 2
Than S Saini,
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
& Anna Peacock
, 2023
Type: conference
Li Shen,
Dong Wu,
Zhiwei Yan,
Haonan Ren,
, 2023 , APL Photonics , 8 (5)
Type: article
Dong Wu,
Than S. Saini,
Li Shen,
Thomas Hawkins,
John Ballato,
, 2023
Type: conference
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas Hawkins,
John Ballato,
Ursula Gibson,
John Sipe,
Marco Liscidini,
, 2023 , Photonics Research , 11 (2) , 137--142
Type: article
Than S Saini,
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
, 2023 , Light: Science & Applications , 12 (1)
Type: article
Than S Saini,
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
, 2023 , Research Square
Type: article
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
Ursula J. Gibson,
John E. Sipe,
Marco Liscidini,
, 2022
Type: conference
Dong Wu,
Li Shen,
Thomas Hawkins,
John Ballato,
Ursula Gibson,
, 2022
Type: conference
Dong Wu,
Li Shen,
Haonan Ren,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
Ursula Gibson,
, 2022 , Optics Letters , 47 (7) , 1626--1629
Type: article
Shiyu Sun,
Dong Wu,
Haonan Ren,
Li Shen,
Thomas W. Hawkins,
John Ballato,
Ursula J. Gibson,
, 2021 , APL Photonics , 6 (9)
Type: article
Back
to top