Skip to main content
Doctor Yijie Shen

Doctor Yijie Shen

Senior Research Fellow

Connect with Yijie

Email: y.shen@soton.ac.uk

Address: B53, West Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ (View in Google Maps)

Publications

33 publications
Page 1 of 4
Yijie Shen,
Nikitas Papasimakis,
, 2022
Type: conference
Apostolos Zdagkas,
Yijie Shen,
Nikitas Papasimakis,
C. McDonnell,
J. Deng,
G. Li,
& T. Ellenbogen
, 2022 , Nature Photonics , 16 (7) , 523–528
Type: article
Yijie Shen,
Eduardo Casas Martínez,
& Carmelo Rosales-Guzmán
, 2022 , ACS Photonics , 9 (1) , 296 -- 303
Type: article
Yijie Shen,
Zhensong Wan,
Qiang Liu,
& Xing Fu
, 2022 , Optics Letters , 47 (8) , 2052 -- 2055
Type: article
Yaonan Hou,
Nikitas Papasimakis,
, 2021 , Nature Communications , 12 (1)
Type: article
Chao He,
Andrew Forbes,
& Martin Booth
, 2021 , Light: Science & Applications , 10 , 220
Type: article
Ruoyu Zeng,
Qi Zhao,
Yidong Liu,
& Yuanjie Yang
, 2021 , Applied Physics Letters , 119 (17)
Type: article
Apostolos Zdagkas,
Shankar Pidishety,
Nikitas Papasimakis,
, 2021
Type: conference
Back to top