Skip to main content
Mr Yuxiao Zhu

Mr Yuxiao Zhu

Connect with Yuxiao

Publications

2 publications
Page 1 of 1
Daniel W. Newbrook,
Peng Dai,
Jian Liu,
C.H. Kees De Groot,
, 2023 , Energy and AI , 12
Type: article
Daniel, William Newbrook,
Peng Dai,
Kees De Groot,
, 2022 , Applied Energy - Elsevier , 305
Type: article
Back to top