Doctor Qiang Fu

Dr Qiang Fu

Research Fellow

Connect with Qiang

Publications

11 publications
Page 1 of 2
Meng Huang, Shiyu Sun, Than S Saini, Qiang Fu, Lin Xu, Dong Wu, Haonan Ren, Li Shen, Thomas W. Hawkins, John Ballato & Anna Peacock, 2023
Type: conference
Meng Huang, Shiyu Sun, Than S Saini, Qiang Fu, Lin Xu, Dong Wu, Haonan Ren, Li Shen, Thomas W. Hawkins, John Ballato & Anna Peacock, 2023, Light: Science and Applications, 12(1)
Type: article
Meng Huang, Shiyu Sun, Than S Saini, Qiang Fu, Lin Xu, Dong Wu, Haonan Ren, Li Shen, Thomas W. Hawkins, John Ballato & Anna Peacock, 2023, Research Square
Type: article
L. Xu, D. Xu, K.N. Bourdakos, P.B. Johnson, A. Crisford, I. Abughazaleh, P. Srisamran, Q. Fu, S. Mahajan & D. J. Richardson, 2022
Type: bookChapter
Kerr Johnson, Pablo Castro-Marin, Carl Farrell, Ian A. Davidson, Qiang Fu, Gregory T. Jasion, Natalie V. Wheeler, Francesco Poletti, David J. Richardson & Derryck T. Reid, 2022, Optics Express , 30(5), 7044-7052
Type: article