Skip to main content

Mr Xin Liu

Connect with Xin

Publications

3 publications
Page 1 of 1
Yongxing Guo,
Meng Zhang,
Shan Xu,
Xin Liu,
& Alexander Newman
, 2022 , Asia Pacific Journal of Management , 39 , 1399--1435
Type: article
Yuyan Zheng,
Long Zhang,
Shan Xu,
Xin Liu,
& Wansi Chen
, 2021 , Asia Pacific Journal of Management , 38 , 371--400
Type: article
Xin Liu,
& Wansi Chen
, 2020 , Journal of Business and Psychology , 35 (6) , 767--782
Type: article
Back
to top