Skip to main content

Dr Idris Ajia

Research Fellow

Connect with Idris

Publications

2 publications
Page 1 of 1
Wei Xiao, Peng Dai, H. Johnson Singh, Idris A. Ajia, Xingzhao Yan, Peter R. Wiecha, Ruomeng Huang, C.H. (kees) De Groot, Otto L. Muskens & Kai Sun, 2023, APL Photonics, 8(9)
Type: article
Idris A. Ajia, Jun-Yu Ou, H. Johnson Singh, Theo Chen-Sverre, Tongjun Liu, Nikolay I. Zheludev & Otto L. Muskens, 2021, Nano Letters, 21(11), 4563 - 4569
Type: article