Skip to main content
Research project

Fellowship, Geospatial analysis...neglected zoonotic diseases

  • Research funder:
    Medical Research Council
  • Status:
    Not active

Research outputs

Hang Zhou,
Weiyi Xiong,
Marius Gilbert,
Zhuojie Huang,
Jianxing Yu,
Wenwu Yin,
Liping Wang,
Qiulan Chen,
Yu Li,
Di Mu,
Lingjia Zeng,
Xiang Ren,
Mengjie Geng,
Zike Zhang,
Buyun Cui,
Tiefeng Li,
Dali Wang,
Zhongjie Li,
Nicola A. Wardrop,
& Hongjie Yu
, 2017 , Emerging Infectious Diseases , 23 (2) , 184--194
Type: article
Nicola Wardrop
, 2016 , Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene , 110 (2) , 87--89
Type: article
Y. Qin,
B.J. Cowling,
X. Ren,
N. Wardrop,
M. Gilbert,
T.K. Tsang,
P. Wu,
L. Feng,
H. Jiang,
Z. Peng,
J. Zheng,
Q. Liao,
S. Li,
P.W. Horby,
J.J. Farrar,
G.F. Gao,
& H. Yu
, 2016 , The Lancet Infectious Diseases , 16 (7) , e108--e118
Type: article
Nicola A. Wardrop,
Lian Thomas,
Elizabeth A.J. Cook,
William A. de Glanville,
Peter M. Atkinson,
Claire N. Wamae,
& Eric M. Fèvre
, 2016 , PLoS Neglected Tropical Diseases , 10 (10) , 1--17
Type: article
W. Yu,
N. Wardrop,
R.E.S. Bain,
Y. Lin,
C. Zhang,
, 2016 , PLoS ONE , 11 (3) , 1--17
Type: article
Back
to top