Skip to main content
Research project

Light Confinement in Fibre-based

Staff

Lead researcher

Professor Gilberto Brambilla

Associate Dean International
Connect with Gilberto

Research outputs

Xiujuan Jiang, Timothy Lee, Jing He, Muhammad Abdul Khudus & Gilberto Brambilla, 2017, Optics Express, 25(19), 22626-22639
Type: article
Chunying Guan, Tingting Yuan, Rang Chu, Yize Zhen, Zheng Zhu, Jinhui Shi, Ping Li, Libo Yuan & Gilberto Brambilla, 2017, Optics Letters, 42(3), 563-566
Type: article