Skip to main content
Research project

Light Confinement in Fibre-based

Staff

Lead researcher

Professor Gilberto Brambilla

Associate Dean International

Research outputs

Chunying Guan,
Tingting Yuan,
Rang Chu,
Yize Zhen,
Zheng Zhu,
Jinhui Shi,
Ping Li,
Libo Yuan,
, 2017 , Optics Letters , 42 (3) , 563--566
Type: article
Xiujuan Jiang,
Jing He,
Muhammad Abdul Khudus,
, 2017 , Optics Express , 25 (19) , 22626--22639
Type: article
Back
to top