Miss Meijing Liu

Miss Meijing Liu

Connect with Meijing

Publications

8 publications
Page 1 of 1
Meijing Liu, Tyler Ward, Odina Keim, Yuanyuan Yin, Paul Taylor, John Tudor & Kai Yang, 2023, Engineering Proceedings, 30(1)
Type: article
Meijing Liu, Zeeshan Ahmed, Neil Grabham, Stephen Beeby, John Tudor & Kai Yang, 2022, Engineering Proceedings, 15(1)
Type: article
Meijing Liu, Tyler Ward, Dan Young, Helga Matos, Yang Wei, Joanna Adams & Kai Yang, 2020, Sensors and Actuators A: Physical, 303
Type: article
Meijing Liu, Stephen Beeby & Kai Yang, 2019, Proceedings, 32(1)
Type: article