Skip to main content

Mr Yilu Zhou

Connect with Yilu

Email: y.zhou@soton.ac.uk

Address: B85, East Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ (View in Google Maps)

Publications

19 publications
Page 1 of 2
Yuan Yuan,
Guoqiang Qiao,
Jiajiao Zhou,
Yilu Zhou,
Yali Li,
Xia Li,
Zhenglin Jiang,
, 2022 , Genes and Diseases
Type: article
Yanmei Zou,
Chenlin Cao,
Yali Wang,
Yilu Zhou,
Shuo Yao,
Lili Zhang,
Kun Zheng,
Hong Zhang,
Wan Qin,
Kai Qin,
Huihua Xiong,
Xianglin Yuan,
Shengling Fu,
& Hua Xiong
, 2022 , Translational Lung Cancer Research , 11 (11) , 2243--2260
Type: article
Kun Zheng,
Zhiyong Luo,
Yilu Zhou,
Lili Zhang,
Yali Wang,
Xiuqiong Chen,
Shuo Yao,
Huihua Xiong,
Xianglin Yuan,
Yanmei Zou,
& Hua Xiong
, 2022 , Computational and Mathematical Methods in Medicine , 2022
Type: article
Christopher, J Brereton,
Liudi Yao,
Elizabeth R. Davies,
Milica Vukmirovic,
Robert Ridley,
Orestis Andriotis,
Franco Conforti,
Lennart Brewitz,
Timothy Wallis,
Ali Tavassoli,
Aiman Alzetani,
Benjamin Marshall,
Sophie V. Fletcher,
P.J. Thurner,
Aurelie Fabre,
Naftali Kaminski,
Luca Richeldi,
Atul Bhaskar,
Christopher J. Schofield,
, 2022 , eLife , 11
Type: article
Liudi Yao,
Juanjuan Li,
Leanne Wickens,
Franco Conforti,
Anna Rattu,
Fathima M Ibrahim,
Aiman Alzetani,
Benjamin Marshall,
Sophie V. Fletcher,
David Hancock,
Timothy Wallis,
Julian Downward,
Luca Richeldi,
, 2021 , The Journal of Biological Chemistry , 297 (3)
Type: article
Yali Wang,
Kun Zheng,
Yongbiao Huang,
Xiuqiong Chen,
Wan Qin,
Jinfang Su,
Rui Chen,
Hong Qiu,
Xianglin Yuan,
Hua Xiong,
& Yanmei Zou
, 2021 , Frontiers in Immunology
Type: article
Xiaojun Wu,
Xiaofan Liu,
Hongying Yu,
Ruiyun Li,
Qingyuan Zhan,
Fang Ni,
Si Fang,
Yang Lu,
Xuhong Ding,
Hailing Liu,
Yi Hu,
Hanxiang Nie,
, 2021 , The Lancet Respiratory Medicine
Type: article
Yuan Yuan,
Yali Li,
Guoqiang Qiao,
Charlotte Hill,
Zhenglin Jiang,
, 2021 , Frontiers in Molecular Biosciences
Type: article
Back to top