Skip to main content

Mr Yilu Zhou

Connect with Yilu

Email: y.zhou@soton.ac.uk

Address: B85, East Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ (View in Google Maps)

Publications

20 publications
Page 1 of 2
Yuan Yuan,
Guoqiang Qiao,
Jiajiao Zhou,
Yali Li,
Xia Li,
Zhenglin Jiang,
& Yihua Wang
, 2022 , Genes and Diseases
Type: article
Yanmei Zou,
Chenlin Cao,
Yali Wang,
Shuo Yao,
Lili Zhang,
Kun Zheng,
Hong Zhang,
Wan Qin,
Kai Qin,
Huihua Xiong,
Xianglin Yuan,
Shengling Fu,
Yihua Wang,
& Hua Xiong
, 2022 , Translational Lung Cancer Research , 11 (11) , 2243--2260
Type: article
Matthew Sherwood,
Carolini Kaid,
Thiago Mitsugi,
Yihua Wang,
Juliet Gray,
Oswaldo Okamoto,
& Rob Ewing
, 2022 , Neuro-Oncology , 24 (7) , 45
Type: conference
Kun Zheng,
Zhiyong Luo,
Lili Zhang,
Yali Wang,
Xiuqiong Chen,
Shuo Yao,
Huihua Xiong,
Xianglin Yuan,
Yanmei Zou,
Yihua Wang,
& Hua Xiong
, 2022 , Computational and Mathematical Methods in Medicine , 2022
Type: article
Christopher, J Brereton,
Liudi Yao,
Elizabeth R. Davies,
Milica Vukmirovic,
Robert Ridley,
Orestis Andriotis,
Franco Conforti,
Lennart Brewitz,
Timothy Wallis,
Ali Tavassoli,
Aiman Alzetani,
Benjamin Marshall,
Sophie V. Fletcher,
P.J. Thurner,
Aurelie Fabre,
Naftali Kaminski,
Luca Richeldi,
Atul Bhaskar,
Christopher J. Schofield,
Yihua Wang,
, 2022 , eLife , 11
Type: article
Liudi Yao,
Juanjuan Li,
Leanne Wickens,
Franco Conforti,
Anna Rattu,
Fathima M Ibrahim,
Aiman Alzetani,
Benjamin Marshall,
Sophie V. Fletcher,
David Hancock,
Timothy Wallis,
Julian Downward,
Luca Richeldi,
& Yihua Wang
, 2021 , The Journal of Biological Chemistry , 297 (3)
Type: article
Yali Wang,
Kun Zheng,
Yongbiao Huang,
Xiuqiong Chen,
Wan Qin,
Jinfang Su,
Rui Chen,
Hong Qiu,
Xianglin Yuan,
Hua Xiong,
Yihua Wang,
& Yanmei Zou
, 2021 , Frontiers in Immunology
Type: article
Xiaojun Wu,
Xiaofan Liu,
Hongying Yu,
Ruiyun Li,
Qingyuan Zhan,
Fang Ni,
Si Fang,
Yang Lu,
Xuhong Ding,
Hailing Liu,
Yi Hu,
Hanxiang Nie,
& Yihua Wang
, 2021 , The Lancet Respiratory Medicine
Type: article
Charlotte Hill,
Liudi Yao,
Juanjuan Li,
David Hancock,
Julian Downward,
& Yihua Wang
, 2021 , Frontiers in Molecular Biosciences , 8
Type: article
Back to top