Skip to main content

Mr Yilu Zhou

Connect with Yilu

Email: y.zhou@soton.ac.uk

Address: B85, East Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ (View in Google Maps)

Publications

16 publications
Page 1 of 2
Kun Zheng,
Zhiyong Luo,
Lili Zhang,
Yali Wang,
Xiuqiong Chen,
Shuo Yao,
Huihua Xiong,
Xianglin Yuan,
Yanmei Zou,
Yihua Wang,
& Hua Xiong
, 2022 , Computational and Mathematical Methods in Medicine , 2022
Type: article
Christopher, J Brereton,
Liudi Yao,
Elizabeth R. Davies,
Milica Vukmirovic,
Robert Ridley,
Lareb Dean,
Orestis Andriotis,
Franco Conforti,
Lennart Brewitz,
Timothy Wallis,
Ali Tavassoli,
Aiman Alzetani,
Benjamin Marshall,
Sophie V. Fletcher,
P.J. Thurner,
Aurelie Fabre,
Naftali Kaminski,
Luca Richeldi,
Atul Bhaskar,
Christopher J. Schofield,
, 2022 , eLife , 11
Type: article
Liudi Yao,
Juanjuan Li,
Leanne Wickens,
Franco Conforti,
Anna Rattu,
Fathima M Ibrahim,
Aiman Alzetani,
Benjamin Marshall,
Sophie V. Fletcher,
David Hancock,
Timothy Wallis,
Julian Downward,
Luca Richeldi,
Paul Skipp,
, 2021 , The Journal of Biological Chemistry , 297 (3)
Type: article
Yali Wang,
Kun Zheng,
Yongbiao Huang,
Xiuqiong Chen,
Wan Qin,
Jinfang Su,
Rui Chen,
Hong Qiu,
Xianglin Yuan,
Hua Xiong,
Yihua Wang,
& Yanmei Zou
, 2021 , Frontiers in Immunology
Type: article
Xiaojun Wu,
Xiaofan Liu,
Hongying Yu,
Ruiyun Li,
Qingyuan Zhan,
Fang Ni,
Si Fang,
Yang Lu,
Xuhong Ding,
Hailing Liu,
Mark Jones,
Yi Hu,
Hanxiang Nie,
, 2021 , The Lancet Respiratory Medicine
Type: article
Charlotte Hill,
Liudi Yao,
Juanjuan Li,
David Hancock,
Julian Downward,
Paul Skipp,
, 2021 , Frontiers in Molecular Biosciences , 8
Type: article
Yuan Yuan,
Yali Li,
Guoqiang Qiao,
Zijian Xu,
Charlotte Hill,
Zhenglin Jiang,
, 2021 , Frontiers in Molecular Biosciences
Type: article
Sumei Yao,
Ayse Ertay,
Liudi Yao,
Charlotte Hill,
Jinliang Chen,
Yangbo Guan,
Hui Sun,
Robert Ewing,
Yifei Liu,
Xuedong Lv,
, 2021 , Frontiers in Oncology
Type: article
Xiaojun Wu,
Tong Wang,
Xiaofan Liu,
Hong Zhou,
Yang Lu,
Weijun Tan,
Mingli Yuan,
Xuhong Ding,
Jinjing Zou,
Ruiyun Li,
Hailing Liu,
Robert Ewing,
Yi Hu,
Hanxiang Nie,
, 2020 , Virologica Sinica , 1--4
Type: letterEditorial
Meihong Chen,
Hong Xu,
Charlotte Hill,
Robert Ewing,
Deming He,
Xiaoling Zhang,
, 2020 , Scientific Reports
Type: article
Back to top