Skip to main content

Mr Yilu Zhou

Connect with Yilu

Email: y.zhou@soton.ac.uk

Address: B85, East Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ (View in Google Maps)

Publications

16 publications
Page 1 of 2
Kun Zheng,
Zhiyong Luo,
Yilu Zhou,
Lili Zhang,
Yali Wang,
Xiuqiong Chen,
Shuo Yao,
Huihua Xiong,
Xianglin Yuan,
Yanmei Zou,
& Hua Xiong
, 2022 , Computational and Mathematical Methods in Medicine , 2022
Type: article
Christopher, J Brereton,
Liudi Yao,
Elizabeth R. Davies,
Yilu Zhou,
Milica Vukmirovic,
Robert Ridley,
Orestis Andriotis,
Franco Conforti,
Lennart Brewitz,
Timothy Wallis,
Ali Tavassoli,
Aiman Alzetani,
Benjamin Marshall,
Sophie V. Fletcher,
P.J. Thurner,
Aurelie Fabre,
Naftali Kaminski,
Luca Richeldi,
Atul Bhaskar,
Christopher J. Schofield,
, 2022 , eLife , 11
Type: article
Liudi Yao,
Yilu Zhou,
Juanjuan Li,
Leanne Wickens,
Franco Conforti,
Anna Rattu,
Fathima M Ibrahim,
Aiman Alzetani,
Benjamin Marshall,
Sophie V. Fletcher,
David Hancock,
Timothy Wallis,
Julian Downward,
Luca Richeldi,
, 2021 , The Journal of Biological Chemistry , 297 (3)
Type: article
Yali Wang,
Kun Zheng,
Yongbiao Huang,
Xiuqiong Chen,
Yilu Zhou,
Wan Qin,
Jinfang Su,
Rui Chen,
Hong Qiu,
Xianglin Yuan,
Hua Xiong,
& Yanmei Zou
, 2021 , Frontiers in Immunology
Type: article
Xiaojun Wu,
Xiaofan Liu,
Yilu Zhou,
Hongying Yu,
Ruiyun Li,
Qingyuan Zhan,
Fang Ni,
Si Fang,
Yang Lu,
Xuhong Ding,
Hailing Liu,
Yi Hu,
Hanxiang Nie,
, 2021 , The Lancet Respiratory Medicine
Type: article
Yilu Zhou,
Charlotte Hill,
Liudi Yao,
Juanjuan Li,
David Hancock,
Julian Downward,
, 2021 , Frontiers in Molecular Biosciences , 8
Type: article
Yuan Yuan,
Yali Li,
Guoqiang Qiao,
Yilu Zhou,
Charlotte Hill,
Zhenglin Jiang,
, 2021 , Frontiers in Molecular Biosciences
Type: article
Sumei Yao,
Ayse Ertay,
Yilu Zhou,
Liudi Yao,
Charlotte Hill,
Jinliang Chen,
Yangbo Guan,
Hui Sun,
Yifei Liu,
Xuedong Lv,
, 2021 , Frontiers in Oncology
Type: article
Xiaojun Wu,
Tong Wang,
Yilu Zhou,
Xiaofan Liu,
Hong Zhou,
Yang Lu,
Weijun Tan,
Mingli Yuan,
Xuhong Ding,
Jinjing Zou,
Ruiyun Li,
Hailing Liu,
Yi Hu,
Hanxiang Nie,
, 2020 , Virologica Sinica , 1--4
Type: letterEditorial
Meihong Chen,
Yilu Zhou,
Hong Xu,
Charlotte Hill,
Deming He,
Xiaoling Zhang,
, 2020 , Scientific Reports
Type: article
Back to top