Skip to main content
Research project

Exploiting the bandwidth

Staff

Lead researcher

Professor David Richardson FREng, FRS

Professor of Optoelectronics

Research interests

  • Hollow Core Optical Fibres
  • Optical Communications

Connect with David

Other researchers

Professor Jayanta Sahu

Professorial Fellow-Research

Connect with Jayanta

Research outputs

Qiongyue Kang,
Shaif-Ul Alam,
, 2019
Type: conference
Q. Kang,
L. Shen,
S. Chen,
H. Wang,
Y. Yang,
K. Shi,
B.C. Thomsen,
R. Amezcua Correa,
Z. Sanjabi Eznaveh,
J. Carlos Alvarado Zacarias,
J. Antonio-Lopez,
P. Barua,
S.U. Alam,
, 2018
Type: conference
Feng Feng,
Yongmin Jung,
Hongyan Zhou,
Rui Zhang,
Su Chen,
Honghai Wang,
Yucheng Yang,
Shaif-Ul Alam,
& Timothy Wilkinson
, 2018
Type: conference
Feng Feng,
Xianqing Jin,
Dominic O'Brien,
Frank Payne,
Qiongyue Kang,
Pranabesh Barua,
Shaif-Ul Alam,
David Richardson,
& Timothy Wilkinson
, 2017 , Optics Express , 25 (12) , 13773--13781
Type: article
K. Shi,
Z. Sanjabi Eznaveh,
J.C. Alvarado Zacarias,
J.E. Antonio Lopez,
H. Zhou,
R. Zhang,
S. Chen,
H. Wang,
Y. Yang,
R. Amezcua Correa,
& B.C. Thomsen
, 2017
Type: conference
Back to top