Skip to main content
Research project

Next Generation Optical Metrology Driven by Nanophotonics

Staff

Lead researcher

Professor Nikolay Zheludev

Professor of Physics & Astronomy
Other researchers

Professor Kevin MacDonald

Professorial Fellow-Research

Dr Eric Plum

Principal Research Fellow

Collaborating research institutes, centres and groups

Research outputs

Qingwei Wang,
Xueqian Zhang,
Quan Xu,
Xi Feng,
Yongchang Lu,
Li Niu,
Xieyu Chen,
Eric Plum,
Jianqiang Gu,
Quanlong Yang,
Ming Fang,
Zhixiang Huang,
Shuang Zhang,
Jiaguang Han,
& Weili Zhang
, 2023 , Advanced Functional Materials
Type: article
Tongjun Liu,
Cheng-Hung Chi,
Jie Xu,
Eng Aik Chan,
, 2023 , Nature Materials
Type: article
Jinxiang Li,
Dimitrios Papas,
Eric Plum,
, 2022
Type: conference
Back to top