Skip to main content

Dr Kai Sun

Senior Research Fellow

Connect with Kai

Email: k.sun@soton.ac.uk

Address: B53, West Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ

Publications

74 publications
Page 1 of 8
Wei Xiao,
Peng Dai,
H. Johnson Singh,
Xingzhao Yan,
Peter R. Wiecha,
Ruomeng Huang,
& Kai Sun
, 2023 , APL Photonics , 8 (9)
Type: article
Zihang Zheng,
Yuxin Du,
& Xu Fang
, 2023
Type: conference
Kai Sun
, 2023
Type: conference
Kai Sun,
Evangelos Vassos,
Callum Wheeler,
James Churm,
Peter R. Wiecha,
Simon A. Gregory,
Alex Feresidis,
, 2022 , Advanced Optical Materials , 10 (17)
Type: article
Kai Sun,
Wei Xiao,
Callum Wheeler,
Mirko Simeoni,
Alessandro Urbani,
Matteo Gaspari,
Sandro Mengali,
C. H. Kees De Groot,
, 2022 , Nanophotonics , 11 (17) , 4101--4114
Type: article
Back
to top