Skip to main content

Dr Kai Sun

Senior Research Fellow

Publications

74 publications
Page 1 of 8
Zihang Zheng, Kai Sun, Yuxin Du, Kees De Groot & Xu Fang, 2023
Type: conference
Wei Xiao, Peng Dai, H. Johnson Singh, Idris A. Ajia, Xingzhao Yan, Peter R. Wiecha, Ruomeng Huang, C.H. (kees) De Groot, Otto L. Muskens & Kai Sun, 2023, APL Photonics, 8(9)
Type: article
Kai Sun, 2023
Type: conference
Kai Sun, Callum Wheeler, James A. Hillier, Sheng Ye, Ioannis Zeimpekis, Alessandro Urbani, Nikolaos Kalfagiannis, Otto L. Muskens & Cornelis H. de Groot, 2022, Advanced Optical Materials, 10(23)
Type: article
N. Kinsey, R. Grange, B Mendez, Kai Sun & O.L. Muskens, 2022, Optical Materials Express
Type: review