Skip to main content
nCATS Group

Publications

Read more about our research.
Jiangfan Chang,
Xiaoyan He,
Zongcheng Yang,
Xiuqin Bai,
Ping Lu,
& Chengqing Yuan
, 2022 , Surface and Coatings Technology , 433
Type: article
Wensheng Li,
Wenbin Zhang,
Haimin Zhai,
Shuncai Wang,
Qiang Song,
Bo Cheng,
Dongqing He,
& Chunzhi Zhang
, 2022 , Tribology International , 175
Type: article
Kamran Esmaeili,
Terry J. Harvey,
Neil M. White,
& Walter Holweger
, 2022 , Sensors , 22 (1)
Type: article
Wensheng Li,
Yaoting Zhao,
Dongqing He,
Qiang Song,
Xuwei Sun,
Shuncai Wang,
Haiming Zhai,
Wenwen Zheng,
, 2022 , Surface and Coatings Technology , 434
Type: article
Alberto Fraile,
Prashant Dwivedi,
Giovanni Bonny,
, 2022 , Nuclear Fusion , 62 (2)
Type: article
Back to top