Skip to main content
Doctor Lin Xu

Doctor Lin Xu

Senior Research Fellow

Connect with Lin

Email: l.xu@soton.ac.uk

Address: B46, West Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ (View in Google Maps)

Publications

54 publications
Page 1 of 6
Sijing Liang,
Kyle Bottrill,
Peng Zhang,
David J. Richardson,
& Lin Xu
, 2022
Type: conference
Viktor Zuba,
Hesham Sakr,
Thomas Bradley,
John Hayes,
Eric Numkam Fokoua,
S.U. Alam,
David J. Richardson,
, 2022 , Nature Photonics , 16 (6) , 448--453
Type: article
D. Xu,
K.N. Bourdakos,
P.B. Johnson,
I. Abughazaleh,
P. Srisamran,
Q. Fu,
& D. J. Richardson
, 2022
Type: bookChapter
Qiang Fu,
Thomas D. Bradley,
David J. Richardson,
& Lin Xu
, 2022 , Optics Letters , 47 (14) , 3600--3603
Type: article
Konstantinos N. Bourdakos,
Duanyang Xu,
Peter B. Johnson,
Jonathan H.V. Price,
David J. Richardson,
& Sumeet Mahajan
, 2021
Type: conference
Lin Xu,
Zixin Yang,
Syed Zaheer Ud Din,
Pengchao Wang,
Chun Li,
Zhiwei Lin,
Jiancai Leng,
Jie Liu,
Qi Yang,
& Xianghe Ren
, 2021 , Optics & Laser Technology , 148
Type: article
Jianyi Xu,
Enlin Cai,
Shuaiyi Zhang,
Xiaoyan Fan,
Mingjian Wang,
Fei Lou,
Maorong Wang,
Xia Wang,
& Lin Xu
, 2021 , Applied Optics , 60 (7) , 1851--1855
Type: article
Sijing Liang,
Saurabh Jain,
Kyle R.H. Bottrill,
Peng Zhang,
Mengben Xiao,
Qiongyue Kang,
& David J. Richardson
, 2021 , IEEE Journal of Lightwave Technology , 39 (5) , 1458--1463
Type: article
Back to top