Skip to main content

Dr Mehdi Banakar

Technical Manager

Connect with Mehdi

Publications

50 publications
Page 1 of 5
Ke Li,
Bigeng Chen,
Han Du,
Mehdi Banakar,
Dehn Tran,
Adam Scofield ,
Guomin Yu,
Roshanak Shafiiha,
Aaron Zilkie,
, 2023 , Nature Photonics , 17 (3) , 273–279
Type: article
C.R. Coggrave,
P.D. Ruiz,
J.M. Huntley,
C.E. Nolan,
A.P. Gribble,
H. Du,
M. Banakar,
D.T. Tran,
, 2023
Type: conference
Junbo Zhu,
Ke Li,
Bharat Pant,
Mehdi Banakar,
Dehn T. Tran,
Fuwan Gan,
, 2023 , Photonics Research , 12 (2)
Type: article
Hemalatha Muthuganesan,
Enrica Mura,
Emanuele Pelucchi,
Mehdi Banakar,
Ying Tran,
& Brian Corbett
, 2023
Type: conference
Ke Li,
Bigeng Chen,
Han Du,
Mehdi Banakar,
Dehn T. Tran,
Adam Scofield,
Guomin Yu,
Roshanak Shafiiha,
Aaron Zilkie,
, 2023
Type: conference
Xiansong Fang,
Ke Li,
Fan Yang,
Shenghao Liu,
Wei Cao,
Mehdi Banakar,
Dehn Tran,
Fanfan Meng,
Han Du,
& Fan Zhang
, 2022
Type: conference
C.R. Coggrave,
P.D. Ruiz,
C.A. Pallikarakis,
J.M. Huntley,
H. Du,
M. Banakar,
D.T. Tran,
, 2022
Type: conference
Shenghao Liu,
Fanfan Meng,
Han Du,
Wei Cao,
Mehdi Banakar,
Vadivukkarasi Jeyaselvan,
Dehn Tran,
& Li Ke
, 2022
Type: bookChapter
Han Du,
Wei Cao,
Denh Tran,
Mehdi Banakar,
, 2021 , IEEE Photonics Technology Letters
Type: article
Xia Chen,
Fanfan Meng,
Steven Fortune,
Andrew Compston,
Xingzhao Yan,
Han Du,
Mehdi Banakar,
Denh Tran,
Remus Nicolaescu,
, 2021 , APL Photonics , 6
Type: article