Skip to main content
Doctor Martin Ebert

Dr Martin Ebert

Technical Manager

Connect with Martin

Email: m.ebert@soton.ac.uk

Address: B53, West Highfield Campus, University Road, SO17 1BJ (View in Google Maps)

Publications

18 publications
Page 1 of 2
Nikolaos Aspiotis,
Katrina Morgan,
Benjamin März,
Knut Müller-Caspary,
Edwin Weatherby,
Daniel W. Hewak,
Sayani Majumdar,
, 2023 , npj 2D Mater Appl , 7
Type: article
Ke Li,
Bigeng Chen,
Xingzhao Yan,
Han Du,
Dehn Tran,
Adam Scofield ,
Guomin Yu,
Roshanak Shafiiha,
Aaron Zilkie,
, 2023 , Nature Photonics , 17 (3) , 273–279
Type: article
Ke Li,
Bigeng Chen,
Xingzhao Yan,
Han Du,
Dehn T. Tran,
Adam Scofield,
Guomin Yu,
Roshanak Shafiiha,
Aaron Zilkie,
, 2023
Type: conference
Xiansong Fang,
Ke Li,
Fan Yang,
Shenghao Liu,
Wei Cao,
Xingzhao Yan,
Dehn Tran,
Fanfan Meng,
Han Du,
& Fan Zhang
, 2022
Type: conference
Ben, Daniel Rowlinson,
Arvin Cedric Mallari,
Joshua, Daniel Akrofi,
& Harold Chong
, 2022
Type: conference
Shenghao Liu,
Fanfan Meng,
Xingzhao Yan,
Han Du,
Wei Cao,
Vadivukkarasi Jeyaselvan,
Dehn Tran,
& Li Ke
, 2022
Type: bookChapter
Xia Chen,
Fanfan Meng,
Steven Fortune,
Andrew Compston,
Xingzhao Yan,
Han Du,
Denh Tran,
David Thomson,
Remus Nicolaescu,
, 2021 , APL Photonics , 6
Type: article
Nicholas J. Dinsdale,
Peter R. Wiecha,
Matthew Delaney,
Jamie Reynolds,
Philippe Lalanne,
Kevin Vynck,
, 2021 , ACS Photonics , 8 (1) , 283--295
Type: article
Kapil Debnath,
Bigeng Chen,
Ke Li,
Shenghao Liu,
Jamie Dean Reynolds,
Ali Z. Khokhar,
James J Byers,
Muhammad K. Husain,
Shinichi Saito,
, 2021 , IEEE Journal of Lightwave Technology , 39 (1) , 201--207
Type: article
Back
to top