Skip to main content
Research project

Mid-Infrared GeRmAnium phoTonIcs fOr seNsing (MIGRATION)

Staff

Lead researcher

Professor Goran Mashanovich

Personal Chair

Research interests

  • Silicon Photonics
  • Photonics Integrated Circuits
  • Sensors
Connect with Goran
Other researchers

Professor Anna Peacock

Professor of Photonics

Research interests

  • Nonlinear Optics
  • Fibre optics
  • Silicon Photonics
Connect with Anna

Professor Frederic Gardes PhD

Professor
Connect with Frederic

Professor Harold Chong

Professor of Electronic Engineering
Connect with Harold

Research outputs

Callum J. Stirling, Milos Nedeljković, Colin Mitchell, David J. Rowe & Goran Z. Mashanovich, 2023, Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, 58(101223)
Type: article
Yangbo Wu, Zhibo Qu, Ahmed Osman, Chen Wei, Wei Cao, Antulio Tarazona, Swe Zin Oo, Harold Chong, Otto Muskens, Goran Mashanovich & Miloš Nedeljković, 2020, Optics Letters, 46(3), 677-680
Type: article
Callum Littlejohns, David Rowe, Han Du, Ke Li, Weiwei Zhang, Wei Cao, Thalia Domínguez Bucio, Xingzhao Yan, Mehdi Banakar, Denh Tran, Shenghao Liu, Fanfan Meng, Bigeng Chen, Yanli Qi, Xia Chen, Miloš Nedeljković, Lorenzo Mastronardi, Rijan Maharjan, Sanket Bohora, Ashim Dhakal, Iain Crowe, Ankur Khurana, Krishna Balram, Luca Zagaglia, Francesco Floris, Peter O'Brien, Eugenio Di Gaetano, Harold Chong, Frederic Gardes, David Thomson, Goran Mashanovich, Marc Sorel & Graham Reed, 2020, Applied Sciences, 10(22), 1-34
Type: review
Yangbo Wu, Zhibo Qu, Ahmed Osman, Wei Cao, Ali Khokhar, Jordi Soler Penadés, Otto Muskens, Goran Mashanovich & Miloš Nedeljković, 2019, ACS Photonics, 6(12), 3253-3260
Type: article