Skip to main content
Research project

Mid-Infrared GeRmAnium phoTonIcs fOr seNsing (MIGRATION)

Staff

Lead researcher

Professor Goran Mashanovich

Personal Chair

Research interests

  • Silicon Photonics
  • Photonics Integrated Circuits
  • Sensors
Other researchers

Professor Anna Peacock

Professor of Photonics

Research interests

  • Nonlinear Optics
  • Fibre optics
  • Silicon Photonics

Professor Frederic Gardes PhD

Professor

Professor Harold Chong

Professor of Electronic Engineering

Research outputs

Yangbo Wu,
Zhibo Qu,
Ahmed Osman,
Chen Wei,
Wei Cao,
Antulio Tarazona,
Swe Zin Oo,
& Miloš Nedeljković
, 2021 , Optics Letters , 46 (3) , 677--680
Type: article
Callum Littlejohns,
Han Du,
Ke Li,
Wei Cao,
Denh Tran,
Shenghao Liu,
Fanfan Meng,
Bigeng Chen,
Yanli Qi,
Xia Chen,
Lorenzo Mastronardi,
Rijan Maharjan,
Sanket Bohora,
Ashim Dhakal,
Iain Crowe,
Ankur Khurana,
Krishna Balram,
Luca Zagaglia,
Francesco Floris,
Peter O'Brien,
Eugenio Di Gaetano,
Marc Sorel,
, 2020 , Applied Sciences , 10 (22) , 1--34
Type: review
Tiantian Li,
Nannicha Hattasan,
Wei Cao,
Zhibo Qu,
Callum Littlejohns,
Jordi Soler Penadés,
Lorenzo Mastronardi,
Vinita Mittal,
Daniel Benedikovic,
Hequan Wu,
Zhiping Zhou,
, 2019 , Photonics Research , 7 (8) , 828--836
Type: article
Yangbo Wu,
Zhibo Qu,
Ahmed Osman,
Wei Cao,
Ali Khokhar,
Jordi Soler Penadés,
, 2019 , ACS Photonics , 6 (12) , 3253--3260
Type: article
Back
to top