Skip to main content
Centre for Marketing Research

Our publications

Search our publications to read about our work in more depth.
Veronica Rosendo-Rios,
& Paurav Shukla
, 2023 , Journal of Business Research , 155 (B)
Type: article
Paurav Shukla,
Veronica Rosendo-Rios,
Sangeeta Trott,
& Dina Khalifa
, 2022 , Journal of International Marketing
Type: article
Paurav Shukla,
Veronica Rosendo-Rios,
Sangeeta Trott,
& Dina Khalifa
, 2022 , Journal of International Marketing , 30 (4) , 44--59
Type: article
Carmen Lopez,
Mohamed Yacine Haddoud ,
& Dulekha Kasturiratne
, 2022 , Journal of Business Research , 149 , 927--937
Type: article
G. Zhao,
F. Olan,
S. Liu,
J. Hormazabal,
Carmen Lopez,
N. Zubairu,
J. Zhang,
& X. Chen
, 2022 , IEEE Transactions on Engineering Management , 1--18
Type: article
Guoqing Zhao,
Shaofeng Liu,
Yi Wang,
Carmen Lopez,
Nasiru Zubairu,
Xiaoning Chen,
Xiaotian Xie,
& Jinhua Zhang
, 2022 , Production Planning & Control
Type: article
George Balabanis,
& Carmen Lopez
, 2022 , International Business Review , 31 (5)
Type: article
Veronica Rosendo-rios,
Sangeeta Trott,
& Paurav Shukla
, 2022 , Addictive Behaviors , 129 , 107238
Type: article
Tugra Akarsu,
Pantea Foroudi,
& Reza Marvi
, 2022 , European Journal of International Management
Type: article
G. Zhao,
S. Liu,
Y. Wang,
Carmen Lopez,
A. Ong,
& X. Chen
, 2022 , International Food and Agribusiness Management Review
Type: article
Back to top